Şantiye Şefliği Değişiyor

Şantiye Şefliği Değişiyor

22/02/2024 tarihinde bazı değişiklikler yapıldı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA DENETİMİ YÜRÜTÜLEN YAPILARA AİT TAZE BETONDAN NUMUNE ALINMASI, DENEYLERİNİN YAPILMASI, RAPORLANMASI SÜREÇLERİNİN İZLENMESİ VE DENETLENMESİNE DAİR TEBLİĞ'inde yapılan başlıca değişikliklerin son hali:

"Beton dökümü sırasında şantiye şefi ile ilgili denetim elemanı şantiye mahallinde bulunur ve numuneler şantiye şefi ile ilgili denetim elemanı huzurunda deneyi yapacak laboratuvar personeli tarafından alınır. Şantiye mahallinde şantiye şefi ile ilgili denetim elemanınca EBİS mobil yazılımı üzerinden beton dökümünün ve numune alımının kendi huzurunda gerçekleştiğine yönelik onay işlemi gerçekleştirilir."


"Beton etiketleri yapı müteahhidi tarafından EBİS merkezi izleme yazılımı üzerinden paketler halinde talep edilir. Beton etiket bedeli, yapı müteahhidi tarafından EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş hesabına yatırıldıktan sonra herhangi bir ilave ücret ödenmeksizin EBİS hizmetlerinin alındığı kuruluş tarafından yapı müteahhidince belirlenen laboratuvara teslim edilir."







8.2.2024 [ Yapı Haberleri ]