Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre Kolon Boyutları


Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre Kolon Boyutları

Türkiye'de bina inşası ve güvenliği önemli bir konudur, özellikle deprem riski göz önüne alındığında. Türkiye'de, yapıların deprem etkilerine karşı dayanıklı olması için çeşitli yönetmelikler ve standartlar bulunmaktadır. Bu yönetmelikler, bina tasarımında kullanılması gereken minimum boyutları da belirlemektedir.


Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, Türkiye'deki yapıların deprem etkilerine karşı dayanıklı olması için gerekli olan minimum standartları belirleyen bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik, deprem bölgelerine göre farklı kategorilere ayrılmış olan yapısal elemanlar için ölçü ve boyut gerekliliklerini belirler.


Kolonlar, binaların yapısal elemanlarından biridir ve dikey yükleri taşımak için kullanılır. Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'ne göre kolonların boyutları, kullanılan malzeme, bina yüksekliği, zemin koşulları ve deprem bölgelerine göre değişiklik gösterebilir.


Yönetmelik, kolon boyutlarının belirlenmesi için hesaplama yöntemleri ve formüller sunar. Bunlar, kolonun taşıması gereken yükleri, bina yüksekliğini, dayanıklılık gereksinimlerini ve zemin koşullarını dikkate alarak yapılan hesaplamaları içerir.


Kolon boyutlarının belirlenmesinde ayrıca bina kullanım amacı da önemli bir faktördür. Örneğin, bir konut binasının kolon boyutları, bir ticari binanın kolon boyutlarından farklı olabilir.


Türkiye'deki bina deprem yönetmeliği ve kolon boyutlarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için ilgili kaynaklara başvurmanız önemlidir. Bu kaynaklar, Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası, Türk Standartları Enstitüsü ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi kuruluşların yayınladığı yönetmelikler, teknik şartnameler ve rehberler olabilir. Bu kaynaklar, kolon boyutlarının hesaplanması ve uygulanması için gerekli olan en güncel bilgilere sahip olmanıza yardımcı olacaktır.Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

17.4. ENKESİT VE DONATI ALT SINIRLARI 

17.4.1. Taşıyıcı Sistem Elemanları için Enkesit Alt Sınırları 

17.4.1.1 – En küçük kare kolon enkesiti 300 mm×300 mm boyutlarında olacaktır. 

Dikdörtgen kolon enkesitlerinde kısa kenar en az 300 mm uzunluğunda olacak, uzun kenar boyutunun kısa kenara oranı 2’den fazla olmayacaktır.  

Yukarıda açıkça belirtildiği gibi, dikdörtgen kesitli kolonların uzun kenar, kısa kenarın 2 katını geçemez

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği

7.6.1.2 – Perdeler, planda uzun kenarının kalınlığına oranı en az altı olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarıdır. 

Sonuç olarak dar kenarımız 30cm olarak kabul edildiğinde 

en uzun kolon 60cm  >> 30/60

en kısa perde 180cm  >> 30/180

olmalı.

Dar kenar 30cm ise 60-180 arası taşıyıcı elemanlar yapılmamalı


23.6.2023  [ Yönetmelik Haberleri ]