Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinde büyük düşüş yaşanıyor

Belediyelerin onayladığı ruhsat sayısı, bina sayısı olarak %9,2, alan olarak 2,1 azaldı. Verilen ruhsatların %53'ü konut oldu. En yüksek yüzölçümünü %63,3 ile çok katlı daireli binalar aldı. 

Bina sayısının alana göre daha fazla azalmasından küçük yapıların ruhsatlarının azaldığını, daha büyük yapıların ruhsatlarının arttığı sonucunu çıkartabiliriz.

26.5.2023  [ Yapı Haberleri ]