Results from this site
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
... 2008 Resmî Gazete Sayısı: 26778 YAPI DENETİMİ UYGULAMA ... içerisinde yer alan tüm yapılar için %35 ... ilgili idareye ve yapı denetim kuruluşuna ...
Last modified on May 30, 2023
Ortalama Yapı Ruhsatı Ne kadar Sürede Alınır?
... Bu belgeler, yapının tasarımı, statik hesaplamalar, çevresel etkiler, enerji verimliliği gibi konuları içerebilir ... 7.10.2023 [ Yapı Haberleri ].
Last modified on Oct 7, 2023
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
... ve en az 4 farklı yapının tesisat proje ... fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten önce yapı ruhsatı başvurusunda ... veya ihale tarihi alınmış olan yapılar için; 5 ...
Last modified on Oct 7, 2023
Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinde büyük düşüş yaşanıyor
... yapıların ruhsatlarının azaldığını, daha büyük yapıların ruhsatlarının arttığı sonucunu çıkartabiliriz. 26.5.2023 [ Yapı Haberleri ].
Last modified on Oct 7, 2023
2023
Haberler. Türkiye'deki Tatiller. Ortalama Yapı Ruhsatı Ne kadar Sürede Alınır ... 7.10.2023 [ Yapı Haberleri ]. Kiracı / Ev Sahibi Sorunları Artıyor ...
Last modified on Oct 7, 2023
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik
... gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen yapılar tarihi yapı olarak kabul ... 7401 K.) Alınacak yangın tedbirlerinde tarihi yapının korunması esastır ...
Last modified on May 30, 2023
Şehirleri Yine Vatandaş Büyütüyor
... çıkabilecekleri uymayanların cezalandırılabileceği bir ortam sağlanmasında faydam olmasıdır. 24.6.2023 [ Yapı Haberleri ].
Last modified on Oct 7, 2023
Kiracı / Ev Sahibi Sorunları Artıyor?
... Taraflar arası gerginliğin her geçen gün arttırıyor. Yeni düzenlemeler ile gerginliğin azaltılması dileğiyle. 10.09.2023 [ Yapı Haberleri ].
Last modified on Oct 7, 2023
Türkiye'de İnşaat Maliyetleri Endeksi Artış Eğiliminde
... maliyetlerin kontrol edilmesi ve sürdürülebilirlik çözümleri üzerinde çalışarak bu sorunu ele almalıdır. 23.6.2023 [ Yapı Haberleri ].
Last modified on Oct 7, 2023
Gayrimenkul Fiyatları Düşer mi?
... krize sebep olabilir. Uzun vadede kira gelirlerine ek vergi gelmesi gibi gelişmeler olabilir. 10.09.2023 [ Yapı Haberleri ].
Last modified on Oct 7, 2023
Page 1