Results from this site
AFET YENİDEN İMAR FONUNUN YAPISI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK YAYINLAND
... Yürütme MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet Yeniden İmar Fonu Yönetim Kurulu yürütür. 8.2.2024 [ Yapı Haberleri ]. Zaman. 2024 ...
Last modified on Mar 30, 2024
Zaman
... 21.2.2024 [ Yönetmelik Haberleri ] ... 12.6.2023 [ Yönetmelik Haberleri ]. Türkiye'de İnşaat Maliyetleri Endeksi Artış Eğiliminde ...
Last modified on Jun 30, 2024
Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre Kolon Boyutları
... Dar kenar 30cm ise 60-180 arası taşıyıcı elemanlar yapılmamalı. 23.6.2023 [ Yönetmelik Haberleri ]. Zaman. 2023. Gayrimenkul Fiyatları Düşer mi ...
Last modified on Mar 3, 2024
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
... MADDE 9- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütür. 23.6.2023 [ Mevzuat Haberleri ]. Zaman. 2023 ...
Last modified on Mar 3, 2024